reklama  přidejte odkaz
 site map  přidejte clánek
 zadarmopis  spolupráce
 
ZADARMOmenu hledej:  21.5. 2019, svátek má Monika
 
 cestování
 hry
 informace
 internet
 inzerce
 kariéra
 knihy
 komunikace
 kultura
 media
 mp3
 software
 výrobky
 zábava
 ©kola

 

vlastniprodej.cz

audiovideo.cz
av.cz
call.cz
H.cz
zdarma.sk

penzion.mechenice.cz

www.mechenice.cz camp.mechenice.cz

spolujizda.cz vulgo.net

Něco o Přerově

PREROV

Město Přerov leží na řece Bečvě. Snadný přechod přes ni a konfigurace obchodních cest v době 10. - 12. století byla předpokladem pro vznik a význam nového města. Nejstarší písemná zmínka o Přerově pochází z roku 1131. V té době byl více než pouhou trhovou vsí. Píše se, že Přerov byl roku 1241 zničen Tatary. 28. ledna 1256 v Olomouci jej král Přemysl Otakar II. obnovil a udělil mu výsady a městská práva. Tímto chtěl přerovským poděkovat za věrnost a utrpení při zpustošení Moravy Uhry a Kumány.V16. a 17. století žily nejvýznamnější osobnosti města Přerova: Jan Blahoslav a Jan Ámos Komenský. Vrchol i tragický pád zažíval Přerov za vlády předáka protestanské šlechty, vzdělaného Karla staršího ze Žerotína v letech 1598 – 1636. Dvě století následující po prohraném stavovském povstání znamenala pozvolný úpadek a ztrátu významu města. V 19. století došlo k rychlému hospodářskému růstu díky výrobě zemědělských strojů. Roku 1841 přijel do Přerova první vlak a zdejší nádraží se stalo důležitou železniční křižovatkou.Vznikla zde první česká rolnická škola na Moravě roku 1865, třetí české gymnázium po Brně a Olomouci roku 1870 a další školy odpovídající hospodářským a kulturním potřebám občanů. V 19. a 20. století došlo k mohutnému rozvoji průmyslu. Na tradice navázal kulturní a společenský život města a zařadil Přerov mezi významná města Moravy.

ZAJÍMAVOSTI

Předmostí u Přerova
Archeologické nálezy z Předmostí prozrazují,že člověk zde žil asi před 30000 lety. Bylo nalezeno asi 40000 především kamenných nástrojů zhotovených technikou, které říkáme čepelová.
Historie objevů z počátků mladšího paleolitu v Předmostí je velmi dlouhá a spletitá – začíná zmínkami o neobyčejně velkých kostech už v 16. století a pokračuje zveřejněním nálezů v 2. polovině 19. století. Větší zájem veřejnosti však tyto zprávy nezískaly. Pozůstatky dávného života v Předmostí přitom byly vážně ohroženy, když se kosti začaly odvážet na stavbu železnice a pak přerovského cukrovaru. Pouhé tři bedny se jich uchovaly v místním gymnáziu. Poklady, které ještě zůstaly v zemi, zachránil až Jindřich Wankel, když prosadil, že výkopové práce se od roku 1879 mohly provádět jen na zvláštní povolení.
V dalších desetiletích vykopali archeologové v Předmostí asi 2 tuny zvířecích kostí. V roce 1894 byla objevena lidská spodní čelist a ramenní kost a později dokonce kostry dvaceti skrčenců. Pozornost archeologů se k Předmostí upřela opět v letech 1922 – 23, kdy výzkum Moravského muzea přinesl kromě další lidské kostry i sošku rosomáka. Pohroma postihla vědecké bádání při požáru mikulovského zámku, který před svým ústupem v roce 1945 zapálili nacisté. Shořela tam většina archeologických nálezů z pravěku Moravy.

Osobnosti Přerova

Roku 1523 se zde narodil Jan Blahoslav, zvaný Přerovský, nejvýznamnější osobnost a spisovatel Jednoty bratrské, autor české gramatiky. Zemřel v roce 1571.
V letech 1608 – 1611 studoval na zdejší věhlasné latinské bratrské škole Jan Ámos Komenský. Po studiu na německých školách na téže škole učil. V roce 1616 byl v Žeravicích u Kyjova ordinován na kněze. O dva roky později se v Přerově oženil s Mandalenou Vizovskou.

Tipy k návštěvě

Významným kulturním centrem Přerova je Muzeum Komenského, svého druhu nejstarší na světě ( bylo založeno Františkem Slaměníkem již v roce 1888, v roce 1902 vzniklo Městské muzeum ). Je umístěno v renesančním žerotínském zámku na Horním náměstí v centru města. V jeho prostorách si můžete prohlédnout kromě tématických příležitostných výstav i stálé expozice národopisu Hané, entomologie, mineralogie, archeologie, zvířeny Přerovska, života a díla Jana Amose Komenského, Jana Blahoslava a českých bratří, rekonstrukce školních tříd ( doba Komenského, Rakouska - Uherska, první republiky, 50. let ), Pamětní síň Augustina Mervarta Josefa Bajáka. Další expozice budou umístěny v prostorách zámecké věže ( Tajemství tónu zvonu, Náboženské komunity v Přerově a Dějiny Přerova ), která byla při rekonstrukci v roce 1997 dostavěna a zastřešena. Návštěvníci mají možnost pěkné vyhlídky na město a okolí. Na zámeckém nádvoří se pravidelně pořádají koncerty komorní hudby a jiné kulturní programy.

Městský dům

Významná architektonická budova z roku 1897 v novorenesančním slohu, kulturní a společenské centrum. Každoročně se zde koná jazzový festival s mezinárodní účastí.

Hrad Helfštýn

Založen byl počátkem 14. století. Od roku 1982 se zde konají pravidelná setkání uměleckých kovářů, na kterých prezentují svoji uměleckou tvorbu.

Dřevohostice

K pamětihodnostem patří zámek s arkádovým nádvořím a zachovalým předhradím z konce 16. století a hanácká lidová stavba z konce 18. století – statek se žudrem.

Lipník nad Bečvou

Městskou památkovou rezervaci tvoří několik pozdně renesančních a barokních měšťanských domů. K pamětihodnostem patří i zámek ze 16. století. V bývalé piaristické koleji z let 1660 – 70 je dnes Muzeum Záhoří.

Hranice

Nejcennějšími stavbami jsou renesanční zámek ze 16. století, radnice ( 16. století ) a barokní kostel z let 1754 – 63.

Zámek Tovačov

Původně gotický hrad a později renesanční zámek se štíhlou věží patří k dominantě zdejší městské památkové zóny.

Kojetín

K historickým památkám patří mj. barokní, secesně upravená radnice, Barokní kostel, sochy na náměstí, bývalá synagoga ze 17. století i židovský hřbitov, založený již v roce 1574.

Teplice nad Bečvou

Lázně, které patří u nás k nejproslulejším, se specializují na léčbu nemocí oběhového ústrojí a srdce.

Zbrašovské aragonitové jeskyně V malebném údolí řeky v lázních Teplicích nad Bečvou se nalézají nejteplejší jeskyně u nás s celoroční stálou teplotou 14° C. Jedinečný jeskynní systém vznikl současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod. Jeskyně byly objeveny v roce 1912 a zpřístupněny v roce 1926.

(c) Lukáš Vondra, 26.5. 2001, rubrika: Nezařaditelné
Diskusní příspěvky ke článku
AUTOR
Lukáš Vondra
 1. Něco o Přerově (čtenost: 2721)
"Z" si čte 5 čtenářů      (c) 2000-2013 it-media